Smartboard

Standard

Bha sinn a’ cluich aig a’ Smartboard an-diugh. Bha sinn a’ deanamh obair Saidheans. Rinn sinn dealbhan air rudan beo agus rudan nach eil beo. An urrainn dhut an dealbh agad fhein a lorg?

Seo dealbh de rudan nach eil beo le Beth, Katie R,Skye,Alfie,Johnny,Yvie,Aonghas, Cailean agus Emily.

Seo muc le Calum. ‘S e rud beo a tha seo.

Seo dealbh air rudan a tha beo le Ollie,Thomas,Caleb,Chloe agus Liam