De a-nis?

Standard

 

 

IMG_0223

Thainig De a-nis gus beagan fiolmadh a dheanamh comhla rinn!