SGOIL-ARAICH – FEASGAR

This slideshow requires JavaScript.

Oidhche Shamhna 29/10/15

IMG_8550 IMG_8551 IMG_8552 IMG_8553 IMG_8554 IMG_8555 IMG_8556 IMG_8557 IMG_8558 IMG_8559 IMG_8560 IMG_8561 IMG_8562 IMG_8563 IMG_8561 IMG_8562 IMG_8563 IMG_8564 IMG_8565

An feasgar fosgailte nam parant 29/9/15

IMG_8241 IMG_8242 IMG_8243 IMG_8244 IMG_8245 IMG_8246 IMG_8247 IMG_8249 IMG_8250 IMG_8252 IMG_8254 IMG_8255 IMG_8256 IMG_8257

Abair gu robh spors againn air ar turas gu Sligachan fiu ‘s a’ cluich ‘s a pholl agus bha picnic againn.

This slideshow requires JavaScript.

Sheinn sinn Cuibhlichean a Bhus aig a Mhod.  Chord e rinn gu mor.

Seo Sgoil Araich 3 a’ togail sgudal 19/06/15

IMG_7617[1] IMG_7625[1] IMG_7619[1] IMG_7621[1] IMG_7616[1] IMG_7614[1] IMG_7613[1]

Bliadha Mhath Úr sionach bho 19/2/15 gu 9/3/15

IMG_0478 IMG_0484 IMG_0327 IMG_0325 IMG_0323 IMG_0479

Seo sinn a’deanamh an litir I airson an facail “Ath-Chuairteachadh” air Dihaoin 30/01/15

IMG_0129 IMG_0131 IMG_0133 IMG_0135 IMG_0136 IMG_0137 IMG_0138 IMG_0157 IMG_0158 IMG_0183

Oidhche-Shamhna

Bha partaidh Oidhche-Shamhna againn ann an SA 3. Chluich sinn falach-fead.

IMG_0580 IMG_0581 IMG_0583 IMG_0584 IMG_0585 IMG_0589 IMG_0590 IMG_0592 IMG_0593 IMG_0597 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0602 IMG_0606 IMG_0611 IMG_0610

Seall oirnn le aodach eagallach oirnn!

Seall cho trang ‘s a tha SA 4 air a bhi eadar an Lunasdal is an Dubhlachd.

Seisean fosgailte.

This slideshow requires JavaScript.