GM 1

IMG_0386 - Copy

Tha Clas 1 trang a’deanamh cairtean Nollaig. Bidh sinn a’ reic na cairtean aig Am na Nollaig.

IMG_0387 - Copy IMG_0388 - Copy IMG_0389 - Copy IMG_0390 - Copy IMG_0391 - Copy IMG_0392 - Copy IMG_0393 - Copy IMG_0394 - Copy IMG_0395 - Copy IMG_0396 - Copy IMG_0397 - Copy